Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri

İhracat Gümrüklemesi

Eşyanın yetkili acenta ya da ambara teslimi

Faturanın düzenlenmesi

ATR, EUR1; Menşe Şehadetnamesi vb. belgelerin takibi

Ticaret Odası tasdiklerinin alınması

İhracatçı Birlikleri tasdiki alınması

Gümrük çıkış beyannamesi yazımı ve işlemlerin takibi

Beyanname kapamalarının firmaya teslimi

Geçici çıkış ya da geçici girişlerde sürelerin takibi

Dahilde işleme izin belgesine tâbi işlemlerin takibiİthalat Gümrüklemesi

Ordino alımı

İthalat evraklarının firmadan alımı

G.T.İ.P. tesbiti

Maliyet hesaplaması ve firmaya sunumu

Sigorta ve gerekli banka işlemlerinin takibi

Gümrük beyannamesi yazılımı ve işlemlerin takibi

Gümrükleme işlemi biten eşyanın teslimi

Söz konusu eşya ile ilgili evrakların (ardiye, ordino, vergi vb. makbuzların firmaya teslimi)

Diğer Hizmetlerimiz

Silah ve Mühimmat Taşımacılığı

Paraguay, Şili, Uruguay, Puerto Rico, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Riko, Arjantin, Bolivya, Güney Afrika ve Afrikada bir çok ülkeye en hızlı gönderileri gerçekle..

Proje Taşımacılığı

Arrivatrans, uzman personeli, sektörel bilgi birikimi ile proje taşımacılığı alanında da en güvenilir ve ekonomik çözümleri üretmektedir.  ..

Depolama

Arrivatrans olarak ilgili destinasyonlarda  hem ihracat hem de ithalat yüklerinde kısa süre veya uzun süreli depolama sağlayabilmekteyiz. Tehlikeli madde taşımacılığ..